top of page

STRETCH & RELAX, MAN!

Aanmelding

Om je aan te melden vragen we je onderstaande informatie in te vullen.

Factuurgegevens

Keuze voor datum & voorkeur overnachtingsaccommodatie en kamergenoot

Wil je hieronder aangeven voor welke 3 daagse je je wilt aanmelden? En geef je ajb ook aan welke overnachtingsaccomodatie je voorkeur heeft en of je liever alleen of met iemand samen een kamer deelt:

Eigen MTB/vervoer

Om de mooie natuur mooi te houden, stimuleren we slimme en duurzame keuzes:

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

1. De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende verzekering welke de risico's dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, ongevallen c.q. letsel, invaliditeit en/of overlijden.

2. Het begeleidende team van Stretch&Relax is niet aansprakelijk en wordt gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt ten tijde van de 3-daagse, van welke aard dan ook.

3. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

bottom of page